top of page
topNORAextra

DE BEZOEKER AAN HET WOORD

Beoordeling voorstelling t.b.v. het TheaterCircuit.

Voorstelling: NoraNoraNora van Theatergroep M/V

Datum: 4 april 2004

Plaats: Het Hek van de Dam te Ekehaar

Rapport: De voorstelling Nora (Het Poppenhuis) van lbsen is voor het amateurtoneel een hele kluif. Veel dialogen en weinig spelmogelijkheid en natuurlijk enigszins gedateerd. Het risico van eentonigheid en afvlakking sluipt er gauw in.

Marian Vesseur van Theatergroep M/V heeft het stuk (gelukkig) drastisch ingekort. Er blijft een pakkende voorstelling over waarin het spel van Nora en haar man met name goed tot zijn recht komt.

De tegenstelling tussen de speelse (jonge) Nora en de formele (en veel oudere) echtgenoot werkt verfrissend.

Ook de mise-en-scène waarin het geheel is geplaatst is goed gekozen: een sobere spelvloer met een fel gekleurd kleed in de zwarte doos met enkel een aantal (gekleurde) stoelen.

Dan aan de zijkant een koord met daaraan bevestigt een aantal paren schoenen van Nora.

De kleding is goed uitgezocht qua kleurstelling en draagt bij aan een aangenaam theaterbeeld.

Het spel is goed van alle acteurs (de spelers die niet deelnemen aan het spel zitten aan de zijkant, maar blijven betrokken). En mocht het dreigen in te zakken dan komt op tijd een erotische scène met een tango die je er weer helemaal bij haalt!

Kortom een boeiende voorstelling van ongeveer 1 uur en 1 kwartier.

Het Asserjournaal van 5 april 2004

Te weinig aandacht voor Kleine Theatercircuit

Sonja Speelman speelt in Ekehaar glansrol in Ibsen's NoraNoraNora

ASSEN/EKEHAAR

In ‘Het Hek van de Dam' ging zaterdag de nieuwe productie van Theatergroep M/V in première. Het oorspronkelijke stuk genaamd “Een Poppenhuis” van de Noor Henrik Ibsen werd 125 jaar geleden voor het eerst opgevoerd. Onder de regie en in een sterk aangepaste bewerking van Marian Vesseur werd (na ‘Kaatje is verdronken’) opnieuw aangetoond dat onze regio beschikt over kwalitatief goede en veelzijdige acteurs.


Het ‘kleine theatercircuit’ verdient beslist meer aandacht van de media. In dat geval zou ‘Het Hek ‘zeker beter bezet zijn dan bij de wat magere opkomst in het eerste weekend. Gelukkig volgen er in het najaar nog vijf voorstellingen in de regio.

Ibsen (1828–1906) wordt beschouwd als de wegbereider naar het realistische toneel. Daar waar voorheen de elementen van een verhaal zorgvuldig werden opgebouwd koos Ibsen in zijn drama’s voor een aanpak waarbij de bepalende gebeurtenissen al hebben plaatsgevonden. Spelenderwijs worden de geheimen uit het verleden prijsgegeven.

 

FAMILIEPORTRET

In ‘NoraNoraNora’ tekent zich een aangrijpend familieportret af. De eerste uitvoering in Nederland (maart 1889) maakte destijds veel tongen los door het scandaleuze handelen van een vrouw die voor zich zelf kiest en man en kinderen in de steek laat. 

Torvald en de veel jongere Nora Helmer lijken een perfect gelukkig bestaan te hebben. Het modelhuwelijk zou moeten bijdragen aan de verdere carrièreontwikkeling van Torvald, die op het punt staat benoemd te worden tot directeur. Dan komt Nora in een hopeloze situatie terecht, omdat een misstap uit het verleden boven komt drijven.

 

TREFFENDE NORA

Nils Krogstad, gespeeld door Jan de Boer, zet haar onder druk en Nora zoekt een uitweg bij de inmiddels doodzieke huisvriend Martin Rank (Leo Rijff). De krengerige Kristine (Ans de Jong) weet ook op slinkse wijze haar eigen belangen uit te buiten.
Door de drie bijrolspelers werd een overtuigende invulling van de beschikbare karakters gegeven. Daarnaast kan worden vastgesteld dat Sonja Speelman een zeer treffende Nora heeft neergezet.


Liefde, wanhoop en onthutsing - het straalde van haar gezicht. Ook Henk Schrotenboer was een goede, mooie, rustige tegenspeler.

 

Een extra compliment verdient de sfeervolle muziekkeuze en de perfecte geluidsweergave.

bottom of page